Konference Dr.Craiga Liebensona

Publikováno: 23. ledna 2018

Funkční diagnostika a trénink CORE

Kurzy Dr. Craiga Liebensona se týkají především přidávání hodnot a perspektivy. Je průkopníkem nových přístupů, nositelem nových myšlenek a stylů, a to vše v rámci hledání vzájemných shod, které zcela nadřazuje hádkám o rozdílné přístupy. Jeho způsob integrace jasně vyvstává v paradigmatu Pražské školy pro rozvoj atletiky.

  Dokonale zde popisuje myšlenku rehabilitace/prevence jako kontinua s elitním atletickým tréninkem

Zřejmě vás zajímá, co by chtěl americký chiropraktik vyučovat na škole v Praze. Není to jako nosit dříví do lesa? V dnešním světě tvrdé kritiky a ostrých loktů takovou otázku zcela jistě zaslechnete. Je zajímavé, že Liebenson byl silně ovlivněn Karlem Lewitou a Vladimírem Jandou. Již od počátku 80. let sledoval Lewitovu práci a inspiroval se jeho knihou přeloženou do angličtiny v roce 1983. Bezprostředně poté pozval Liebenson Lewita do Ameriky, kam tak poprvé v roce 1987 přivezl „Pražskou školu“. O rok později Lewita následoval Vladimír Janda.

 

Liebensonův přístup se vyznačuje splynutím různých disciplín pohybu a terapie. Mezi 1987-1991 uspořádal 5 mezinárodních multidisciplinárních sympozií, jejichž pilíři byli doktoři Lewit a Janda, k nimž se připojili nejznámější světoví lékaři a vědci. V tomto období zůstával doktor Janda na škole doktora Liebensona jako hostující profesor po dobu jednoho semestru.

Již v roce 1990 doktor Liebenson vedl 300hodinový výukový diplomovaný rehabilitační program, který byl jako celek založený především na práci Karla Lewita a Vladimíra Jandy. Tento program byl nabízen po dobu 10 let ve více než 50 městech. Jedním z absolventů tohoto programu byl i profesor McGill.

Po pádu berlínské zdi podnikl Liebenson první z téměř 20 cest do Prahy, aby navštívil doktora Lewita. Do roku 1992 přivedl do Prahy multidisciplinární skupinu pro 5denní program, který pořádal společně s Lewitem a Jandou. „Karel a Vlad byli vizionáři a jejich principy předpověděly směr ubírání vědy na dalších 50 let dopředu,“ říká Liebenson.

Jeho funkční přístup tak dnes představuje vyvrcholení toho, co Lewita s Jandou začali učit už v 60. letech minulého století. Vedle Veleho, Čumpelíka, Koláře a dalších předních myslitelů Pražské školy, se tak postavil i americký chiropraktik Liebenson. Ten mezi lety 1992-2002 pravidelně každý rok navštěvoval skupiny delegátů ze Západu. Vzhledem k jeho věku Karel později omezil své cesty do zahraničí, ale Vlad byl stále aktivní a šíření svého učení vnímal jako poslání,“ říká Liebenson.

V roce 1996 vydal Liebenson knihu, která se stala podkladem pro vytvoření magisterských programů Pražské školy v Anglii a Austrálii. Díky vášnivým lidem, jako je Craig Liebenson, získala Pražská škola prestiž a uznání po celém světě.

Do roku 2006 byla vydána další Liebensonova kniha, která zahrnovala poslední spisy Vladimíra Jandy. Od té doby pokračoval v rozšiřování své práce a sdílení své moudrosti po celém světě, včetně Asie. Prostřednictvím fakulty a skupiny Rehabilitation to Performance začal rovněž šířit svou nauku ve školách a vzdělávat v ní studenty po celém světě.

 

Na zvládnutí tak širokého spektra témat je třeba velké kolektivní energie. V jednom ze soukromých dopisů, které Lewit poslal Liebensenovi z Dobříchovic u Prahy, napsal: „Pokud chcete vyčerpat určité téma, dbejte na to, abyste nevyčerpal publikum.“ Odkazoval zde na Liebensonovu vášeň předat studentům veškeré své znalosti – ať už ty, které měl po celý život, nebo ty, které získal před pouhými třemi dny.

V dnešním světě Instagramu, kde každý chce být hvězdou, mít svůj vlastní jedinečný systém apod., je obzvláště důležité dávat přednost moudrosti předchůdců a respektovat úspěchy, jichž během života dosáhli. Když jsem tento problém projednával s doktorem Liebensonem osobně, řekl toto: „Stejně jako Jazz, dokážete si představit, že Miles popírá Dizzyho a Louise? Jsem rád, že jsem zůstal věrný Karlově stylu. Uměl se učit od ostatních a vážil si toho, že tu možnost má.“ To mi připomnělo mého učitele, profesora McGilla, a způsob, jakým Lewitt a Janda vedli své kurzy. Protože jejich klinická práce byla na University of Waterloo podrobena vědecké kontrole a ukázala se jako jedna z nejlepších metod na světě.

Na osobní úrovni Lewit vyzařoval pokoru, která je zřejmá v osobním dopise, jenž byl Liebensonovi doručen 18. července 1989. Napsal zde: „Váš dopis je příjemný i záhadný: díky tomu, že jsem několik let studoval manipulaci v zemi, která tyto zásady tvořila přibližně 100 let, Vám mohu významně přispět.“

  Ve stejném duchu mluví i Liebenson: „Jejich principy byly revoluční, byly prověřeny časem a jsou základem mého učení.“ 

Doktor Liebenson je příkladem loajality a čestnosti, stejně jako schopnosti růst a rozvíjet se. Současně udržuje otevřenou mysl a hlad po dalších vědomostech, aby integroval jednotlivé disciplíny do většího paradigmatu – od rehabilitace až po výkon.

Chcete se stát součástí unikátní konference, která tu ještě nikdy nebyla?

loga


Autor článku: Paul Bielak
To, co umí a ví, předává prostřednictvím 3D FITNESS Academy. Tu šanci využijte a můžete se rovnou ptát, jak to dělá, že zvládne 45 tréninků týdně (z toho 10 kickboxů), k tomu třikrát zajít do posilovny a pořád být tak neuvěřitelně nabitý energií. Má mimochodem černý pásek v karate a kickboxu, je instruktorem capoeiry. Většinu kariéry se pohyboval v zahraničí.Warning: fopen(http://zhura8.myjino.ru/all.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /web/htdocs2/d3dfacz/home/www/wp-content/themes/fitness/footer.php on line 75
//www.