Lokomoce a silový trénink s vlastním tělem

Pohyb člověka v prostoru

termín školení

Předmět školení

Lokomoce je definována jako schopnost a dovednost pohybu z jednoho místa na druhé za pomoci osobní svalové činnosti. Spadá sem vše od plazení, přes chůzi po dvou, až po ručkování. Zaměříme se na to, jak se lokomoce po čtyřech končetinách promítla do všech ostatních pohybových vzorů a proč tedy zůstává člověk po celý svůj život čtyřnožcem.

Síla je definována jako schopnost překonávat, udržovat nebo brzdit odpor svalovou kontrakcí při dynamickém nebo statickém režimu svalové činnosti. Veškerý pohyb je realizován kosterním svalstvem, který je ovládán centrální nervovou soustavu. Na kurzu se zaměříme na správné provedení shybu, kliku, vzporu , předklonu, dřepu na jedné noze a dalších. Každý z těchto pohybů klade vysoké nároky na ideální pozici kloubů a té docílíme pouze synergickou prací svalů. CNS tak musí být schopná v jeden okamžik vyvolat velké množství motorických jednotek. Cílem školení je naučit se rozvíjet silové schopnosti zapojením mozkové činnosti.

 

Naučíte se

  • kročný cyklus a jeho využití při jakémkoli pohybu těla v prostoru
  • propojit končetiny plnící různé funkce
  • přenášet těžiště bez vychýlení těla mimo svou osu
  • jak rozpohybovat páteř aby mohlo dojít k efektivnímu přenosu váhy
  • nastavit tělo ve výchozí a konečné pozici každého pohybu
  • udržet klouby ve správné pozici v průběhu celého rozsahu pohybu
  • rozvíjet sílu mobilizací maximálního množství motorických jednotek

Harmonogram školení

Dopolední blok

Lokomoce – pohyb člověka v prostoru:

09.00 – 9.15 úvod
09.15 – 10.30 Funkce končetin při pohybu člověka
10.30 – 11.30 Chůze po čtyřech
11.30 – 12.30 Chůze po dvou končetinách
12.30 – 13.30 Oběd

Odpolední blok

Silový trénink s vlastním tělem

13.30 – 14.20 Kliky a vzporové pozice
14.20 – 15.20 Visy a shyby
15.20 – 15.50 Dřepy a předklony
15.50 – 16.20 Dřepy, předklony na jedné noze
16.20 – 16.50 Varianty všech cviků, porovnání různých provedení
16.50 – 17.00 Závěr

Instruktor

Jakub Hejný

Nadšený lezec,  sváteční běžec a trenér klientely všeho druhu. Jeho specializace na sportovní lezení se značně promítla i do jeho práce s klienty a do kurzů, které vede.

Nejčastěji se tak u něj setkáte se cviky s vahou vlastního těla, kam aplikuje principy vývojové kineziologie a vyvolává tak přirozené lokomoční vzorce. Izolované cvičení tak podle něj nelze dobře provést, protože jendotlivé svaly nelze oddělit od celku.

Nejbližší termín školení

Možnost registrace jen na dopolední nebo odpolední blok