Anatomy Trains

Seminář měkkých tkání

termín školení

Předmět školení

Naučte se v tréninku využívat myofascie a zvýšit výkonnost svou i svých klientů.

Ať už jste sportovní či osobní trenér, fitness instruktor, fyzioterapeut nebo lékař, pochopení 4-D neuro-myofasciálního přístupu k pohybu těla, zahrnujícího posouzení vývojových funkcí směřujících k výkonu, vám výrazně rozšíří obzory a posune vás na vaší cestě dál.

Anatomické vzdělávání v tréninku vychází z filozofie Toma Myera, který fascie vnímá jako linie umožňující komunikace těla, mysli a duše a z tohoto postu posilující jeho sílu a růst směrem ke kýženým výsledkům.

Porozumění tomu, jak klouby pracují v rámci myofasciální sítě řízené nervovými, motorickými a reflexními systémy, získáte nové a vzrušující nástroje pro postup ve skupinových i individuálních cvičeních vhodných pro každého.

Uchopení paradigmatu od statické stability k dynamické kontrole je nezbytné pro správné pochopení pohybu těla. Kromě statické stability, jíž většinou ovládáme, potřebujeme porozumět čtyřdimenzionálnímu pohybu a jeho principům.

Dříve

Tradičně se cvičení pro rehabilitaci, fitness a muskuloskeletální kondicionování soustředí na svaly a na strategii maximálního zatížení – zvedání – které potřebujeme jen občas.

Dnes

Nyní je čas na nové zásady, které zohledňují myofasciální pojivové tkáně a užívají je pro moderní chápání pohybu a cvičení. Anatomické vzdělávání v tréninku (AVT) používá cvičení zpětného chodu a jeho postupu k pochopení trojrozměrných neuro-myofasciálních struktur ve 4-D módu. Přemístění a pohybové sekvence ve vztahu k bodu kontaktu se nachází v centru vyrovnaného pohybu. Možnost aplikovat tyto principy je zásadní pro individuální cvičení při prevenci zranění a maximalizaci výkonnosti. Naši učitelé je používají ve všech oblastech pohybu a výsledky jsou ohromující.

Většina muskuloskeletálních poranění je způsobena nevyváženým pohybem a chybnými pohybovými návyky. Začlenění našeho jedinečného konceptu „zásadních eventů“ může minimalizovat riziko poranění a maximalizovat výsledky.

Cíle semináře

  • Vytvořit jednoduché cvičení bezpečně a vhodně tak, aby nejlépe sloužila holistickému přístupu k celistvosti těla.
  • Naučte se, jak předcházet zranění a maximalizovat výkon s vyváženým pohybem, který zahrnuje náš nejdůležitější způsob pohybu – zpětný, návrat, a to nejen při zvedání závaží.
  • Naučte se, jak uvolnit a aktivovat neuro-myofasciální sítě a vytvořit rovnováhu.
  • Naučte se, jak sestavit tréninkový plán efektivně a zároveň bezpečně.
  • Naučte se, jak kontrolovat dynamiku pohybu za současného budování jeho síly.
  • Naučte se optimalizovat výkony, zvládat stres a zakomponovat výživu tak, abyste podpořili přirozenou obnovu sil vedoucí k dosahování stanovených cílů.

Harmonogram školení

Otevřená informační atmosféra, povzbuzování k dotazům, vysoký stupeň/úroveň vitality (nadšení) a humoru.

Účastníci si navzájem vyzkouší pohmatové a BodyReading cvičení (vizuální hodnocení) pod dohledem školitele a asistentů.

Bude zmíněno mnohem více z výzkumu, který ukazuje roli tkání v těle a který tvoří nejmodernější a vysoce efektivní dovednosti-budující seminář.

Anatomy Trains

Instruktor

Aka Lindberg

Mgr. Ari-Pekka Lindberg

Ari-Peka je zakladatelem a hlavním lektorem největší vzdělávací fitness organizace ve Finsku, Trainer4you. Stejně tak jako učitel, lektor, fyzioterapeut, osobní trenér a autor 3 knih studující oblast lidského pohybu a wellness z různých úhlů pohledu.

Posledních 20 let je jeho záběr kladen na interpretaci funkčnosti pohybu ve své podstatě, kterou využívá ve své denní klinické praxi.

Nejbližší termín školení

24.-27.05.2018 PRAHA (CZE)přihlásit se na školení

Reference

  • Školení bylo skvělé, určitě půjdu na Anatomy trains 2 v červenci 2016.  Připomínky nemám žádné, skvělý lektor, skvělá atmosféra, díky ostatním kolegům trenérům a také skvělý překlad. Věra Havlová, osobní trenér a instruktor